Když se máš rád, je ti jedno, jestli tě ostatní mají rádi, a oni tě za to mají ještě radši

Minulý týden jsem sdílela na Facebooku příspěvek z Instagramu. To často nedělám, ale tento příspěvek, vlastně to byl citát, mě velice zaujal, zkrátka mne oslovil.

KDYŽ SE MÁŠ RÁD, JE TI JEDNO, JESTLI TĚ OSTATNÍ MAJÍ RÁDI, A ONI TĚ ZA TO MAJÍ JEŠTĚ RADŠI.

Sdílela jsem ho na svém profilu, stránce i ve facebookové skupině „Ovládáme svůj mozek = žijeme naplno!“.

Ptala jsem se, zda s tím výrokem čtenáři souhlasí nebo zda jim přijde divný či dokonce velmi sobecký. Docela jsem se podivila, jakou poměrně bouřlivou diskusi příspěvek vyvolal.

Od souhlasných reakcí, že je to pravda a že teď už to vědí, až po zcela nesouhlasné odpovědi.

Ano, někteří reagovali skoro jako čertíci z krabičky, že nesouhlasí, že je to sobecké a arogantní a že nám prostě nemůže být jedno, jestli nás má okolí rádo nebo ne.

Zcela souhlasím s tím, že člověk je tvor společenský a že mu nemůže být jedno, zda ho společenství bere nebo nebere. Myslím, že to by bylo až patologické a nenormální. Takto ale extrémně určitě citát myšlen není.

Ano, nemůže nám být úplně jedno, zda nás má někdo, na kom nám záleží, rád nebo ne, ale jde o to, abychom se přespříliš nesoužili a netrápili, pokud vztahy s okolím, s našimi nejbližšími a hlavně vztahy partnerské, nejsou podle našich představ.

Pokud jsme pro vztah udělali SVOJE maximum a máme „čisté svědomí“, ale druhá strana to vidí a vnímá jinak než my, tak pak už Dost! Tečka! Konec trápení!

A vím moc dobře, že to není vůbec jednoduché. Je to ale nezbytné.

Jde o to, být v pohodě sám se sebou, mít sám sebe na prvním místě, ale v podstatě pro dobro druhých.

Je k tomu starý dobrý příměr, že jen z té studánky, která není vyschlá, jen z té se může druhý napít. A my, když se budeme trápit, že nás nemá někdo rád, budeme se obětovat pro druhé a kašlat na sebe, tak naše studánka vyschne a poškodíme tak nejen sebe, ale v konečném důsledku vlastně i ostatní, protože k čemu je vyschlá studánka?

Tak, to je ta první část citátu. A co ta druhá „… a oni tě za to mají ještě radši.“?

Tato druhá část je o tom, že pokud se mám rád/a, pokud si sám/a stojím za to, abych se měl/a rád/a, pokud se k sobě chovám s úctou, tak můj mozek vysílá tyto signály:

  • Stojím za to, abyste mě měli rádi, protože se mám také rád/a.
  • Stojím za to, abyste se ke mně chovali hezky, protože já se k sobě také tak chovám.
  • Chovejte se ke mně láskyplně, protože já se tak k sobě také chovám. Apod.

A ostatní mozky tyto vysílané signály naprosto přesně vycítí. Ty signály se nedají nijak obelhat.

Nikdy vás nebudou mít ostatní rádi, pokud se nemáte rádi vy sami. Tento zákon je neúprosný.

Na závěr bych chtěla uvést jeden komentář, který se na mém Facebooku pod příspěvkem objevil a se kterým zcela souzním:

Jediný vztah, který mohu skutečně mít a tvořit, je vztah sám se sebou. Úroveň tohoto vztahu pak odráží vnější vztahy s okolím. Jak uvnitř, tak venku.

Vaše Luďka ♥