Můžete ovlivňovat a tvořit svými myšlenkami okolnosti svého života nebo ne?

Dnes to bude na téma, které mi přijde zcela zásadní. Otázka zní:

Ovlivňují primárně okolnosti vašeho života vaše myšlenky a to, jak se cítíte nebo můžete primárně vy sami ovlivňovat a tvořit svými myšlenkami okolnosti svého života?

Na první možnost asi všichni řeknou, že ano. Ano, máme tendenci hned na první dobrou reagovat, reagovat automaticky, bez rozmyslu, nevědomě na vše, co se nám v životě děje.

Ale co ta druhá možnost? Myslím, že jsou lidi, kteří o této možnosti nikdy neslyšeli, pak jsou ti, kteří o tom už slyšeli, ale myslí si, že je to hloupost, další si říkají, že je to asi pravda, ale nepraktikují to a pak je zlomek těch, kteří to úspěšně praktikují.

Tomu se asi nemůžeme nijak divit. Jsme tak od malička vychovávaní a od školy vedení. Poslouchat na slovo, nemít vlastní hlavu, nezpochybňovat to, co řekne autorita a reagovat, pokud možno co nejrychleji a zaujímat jasné stanovisko: Buď a Nebo.

Jde o tzv. lineární pojetí světa, které se stále jako jediné možné učí na školách, newtonovsko – karteziánské pojetí světa (Isaac Newton, René Descartes). Je to svět příčiny a následku, je to svět, který můžeme vnímat svými smysly. Je to svět, kde je od sebe oddělená hmota (tu zkoumá věda) a učení o „prapodivných“ energiích (to věda přenechala náboženství a duchovnu). Znamená to, že nejprve musíme mít ve svém životě hmatatelné důkazy a teprve pak se podle nich se můžeme chovat, myslet a cítit. Je to pohled na svět očima Oběti okolností (zjednodušeně řečeno).

  • Tedy nejprve na mne musí být někdo hodný, pochválit mne, říct mi něco hezkého nebo se mi musí něco podařit, abych se mohl/a cítit šťastně a spokojeně.
  • Lékař mi podle laboratorních výsledků musí nejprve potvrdit, že jsem zdravý/á a teprve pak se tak mohu cítit a i být.
  • Nejprve musím mít na kontě jistou sumu peněz, teprve pak se mohu cítit bohatý/á atd. atd.

Současné moderní vnímání světa ale vychází z poznání Alberta Einsteina, který prohlásil, že hmota a energie se vzájemně ovlivňují. Přesně z toho vychází kvantová fyzika a kvantové pojetí světa. Konečně nacházejí společnou řeč poslední objevy vědy (kvantová fyzika, neurověda, epigenetika …) a např. buddhismus.

Kvantový svět je svět, který nemůžeme obsáhnout našimi smysli, proto je tak těžko uchopitelný. Je to svět neviditelných energií, které ale, i když je nevidíme, existují a velmi nás ovlivňují a my můžeme ovlivňovat je. Všichni se totiž nacházíme v elektromagnetickém poli. Můžete si představit svoji myšlenku jako elektrický signál, který vysíláme okolnímu světu a svůj pocit jako magnet, jako magnet, který přitahuje událost.

Zjednodušeně řečeno je to pohled na svět očima Tvůrce. Ano, my můžeme svůj život vědomě tvořit podle našich představ. A není to utopie, je to již vědecky dokázané. Jsou známé vědecké pokusy změnu struktury vody působením myšlenky, neurověda má důkazy o změněném chování mozkových buněk při meditaci atd.

Kvantový svět je svět nekonečného pole možností, z kterého si my můžeme vybírat ty možnosti, které se nám líbí. Těch, které nás blokují a díky kterým zažíváme negativní emoce, pocity a třeba i nemoc, je třeba se zbavit a vrátit zpět do pole možností. Většina z nás ale žije podle možností, které nám byly vybrány v dětství. Jsme v nich uvězněni a myslíme si, že z toho vězení není úniku. Ona ale existuje cesta ven!

Neříkám, že je to jednoduché (proč by také mělo být), alespoň ze začátku, než se to člověk naučí. Dává nám to ale úžasnou možnost tvořit a být pánem svého života. To je přece fantasticky osvobozující a motivující.

Není účelem tohoto článku vás učit, jak to dělat, o tom zase někdy příště. Účelem tohoto článku je některé z vás přivést k zamyšlení, zda jste schopni přijmout, že na tom může něco být a ty z vás, kteří souhlasí, přivést k tomu, abyste se o to začali intenzivně zajímat.

A přece jen jedna malá rada na závěr. Můžete hned od teď začít s jednou malou věcí, která s tím vším na první pohled nijak nesouvisí a můžete to brát jako hru s vaším mozkem: ZAČNĚTE NĚCO DĚLAT JINAK NEŽ JE PRO VÁS TYPICKÉ (třeba vypněte ráno budík druhou rukou nebo si dejte ranní kávu z jiného hrnku nebo se jen tak cvičně a bezdůvodně na někoho usmějte).

A vy, kteří si stále myslíte, že je to hloupost, tak pak neříkejte, že jste o tom nevěděli. 😀

Vaše Luďka